ความประพฤติปฏิบัติของคนที่มีลักษณะท่าทางอาการร้ายแรง ที่สามารถก่อให้เกิดเหตุในสังคมได้

ความประพฤติปฏิบัติของคน สาเหตุของการก่อเหตุรุนแรงในสังคม

ความร้ายแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกคน ที่ทุกคนจำต้องรู้เรื่องว่าได้โอกาสทำความร้ายแรงแก่คนอื่นๆได้ อีกทั้งด้านการพูด แล้วก็พฤติกรรม ไม่เกี่ยวกับความธรรมดาหรือไม่ปกติในจิตใจ แต่ว่าในเรื่องความนิสัยเสีย ร้ายแรงเป็นธรรมชาติของผู้คนเพื่อความมีชีวิตรอดแต่ว่าการที่จะคุมไม่ให้แสดงความร้ายแรงออกมาสำคัญมากกว่า “ความนิสัยไม่ดี ความร้ายแรงในสังคมคือปัญหาทั่วทั้งโลก ยิ่งในสมัยสังคมเทคโนโลยี ทุกคนคอยไม่เป็น รอคอยมิได้ แล้วก็สามารถแสดงออกได้โดยทันทีตามธรรมชาติของเทคโนโลยี

นำมาซึ่งการทำให้เด็กมิได้ตริตรองว่าทำเป็นหรือเปล่า เวลาเดียวกันสังคมไทยขณะนี้ เวลาเลี้ยงเด็กไม่มีสอนเด็กให้คุมตัวเอง ไม่ฝึกฝนคุมตัวเอง    หูตึงรักษาหายไหม  และไม่รู้เรื่อง พอใจกฎของสังคม ด้วยเหตุนั้น สิ่งกลุ่มนี้ล้วนก่อให้ทุกคนสร้างความร้ายแรงในสังคมได้

พฤติกรรมผู้ที่มีแนวโน้มรุนแร

ผู้ที่มีทิศทางที่จะทำความร้ายแรง นิสัยเสีย จะมีความประพฤติที่เป็นจุดสังเกตได้ ดังต่อไปนี้

  1. มองโลกในแง่ร้าย ด้วยเหตุว่าเห็นว่าตนเองถูกกระทำ แล้วก็แสดงออกด้วยการต่อต้านเขา
  2. ชาวไทยมักไม่มองดูต้นเหตุปัญหาว่ามีสาเหตุจากตัวเรา แต่ว่าเห็นว่าบุคคลอื่นทำต่อตัวเอง เพราะฉะนั้น ทุกคนควรจะมองหาปัญหาโดยมองดูจากตนเอง ไม่ใช่ดูไปด้านนอก
  3. ผู้ที่ต้องการมีตัวตน อยากที่จะให้ทุกคนอ้างถึง เพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกร้องการกระทำอะไรก็ได้เพื่อได้รับความพึงพอใจ
  4. เด็กแยกตัวจากสังคม ถูกใจอยู่เพียงลำพัง เด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการกระทำความนิสัยเสีย เนื่องจากว่าเขาจะไม่มีทักษะการมีชีวิตอยู่ โดยที่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะต้องปลูกฝังให้เด็ก เน้นย้ำการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ
  5. ถูกใจมอง หรือพึงพอใจอะไรที่เป็นความประพฤติร้ายๆซึ่งบางบุคคลอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีความประพฤติปฏิบัติร้ายแต่ว่าบางบุคคลอาจมีมุมมองอีกแบบ

ปัจจัยที่อาชญากรเลือกแสดงความรุนแรงต่อผู้อื่น หรือผู้ที่ด้อยกว่า

ในส่วนของอาชญาวิทยา เป็นสหวิทยาการ ใช้มุมมองหลายๆศาสตร์ด้วยกัน โดยสาเหตุกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดเหตุ มี 2 ตัวแปรหมายถึงมีมูลสิ่งจูงใจ แล้วก็จังหวะ ซึ่งในส่วนของแรงจูงใจนั้น จากการเรียนรู้ผู้กระทำกราดยิงต่างๆในเมืองนอกมากยิ่งกว่า 30 ปี พบว่า ผู้ที่มีลักษณะกระทำผิด ก็คือ

1.เป็นคนเก็บตัว สันโดษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนใด เป็นคนเก็บกด

2.ถูกกระทำในวัยเด็ก ทั้งยังจากสถานที่เรียน ครอบครัว สถานที่สำหรับทำงาน เกิดแรงกดดัน ความรังเกียจ

3.อยู่กับความร้ายแรงตลอดมา